Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

gabi
0275 db40 500
<3
Reposted frombezsenna bezsenna viadice dice

January 06 2015

gabi
0941 9361 500
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaucieknijmi ucieknijmi

October 18 2014

gabi
4248 1068 500
Reposted fromToshi Toshi viadice dice

September 29 2014

gabi
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
gabi
1496 7d6f 500
Reposted fromlydjav lydjav viawishyouwerehere wishyouwerehere
gabi
8039 6d6c 500
Reposted fromcentral central viapijanygowniarz pijanygowniarz
gabi
Reposted fromlabellavita labellavita viatutsade2 tutsade2

April 03 2014

4484 1ef9 500
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia

February 04 2014

gabi
gabi
1677 639c 500
Reposted from20 20 viaguniaaaaaa guniaaaaaa

December 27 2013

gabi
“Stary, kobietę się kocha, mimo wszystko. Po to jest. I masz z nią sypiać, masz doznawać nowych doświadczeń, ma być wam cudownie - ale nie tylko wokół tego się to kręci. Przytulaj ją. Daj jej swoją bluzę, gdy będzie marzła i daj jej serce, kiedy odda Ci swoje. Zważywszy na to, że jest delikatniejsza, kurwa, nie rań jej.”
Reposted fromoceanstrat oceanstrat vialabellavita labellavita

October 08 2013

gabi
5993 8964
gabi

September 24 2013

gabi
8809 8651
Reposted fromfevergirl fevergirl viatractable tractable
3843 d3d1
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
7075 51a5
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia
gabi
8939 3ce2
Reposted fromnotthesame notthesame
gabi
0499 e82e
Reposted fromimbryk imbryk
gabi
9378 2821
Reposted fromiloftdesign iloftdesign
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl